Aby pompa ciepła działała efektywnie przez cały sezon grzewczy, wskazane jest jej stosowne przygotowanie. Takie działanie pozwoli także ograniczyć ryzyko ewentualnej awarii, która może generować dodatkowe koszty oraz czasowo uniemożliwić ogrzewanie wnętrz. Jakie czynności warto przeprowadzić jeszcze przed zimą?

 

Kontrola przewodów

Podstawowym elementem przygotowania pompy ciepła do sezonu grzewczego jest przegląd instalacji. Należy skontrolować między innymi stan osłon na przewodach elektrycznych i freonowych poza budynkiem, poszukując ewentualnych uszkodzeń, przepaleń lub obkurczeń. Trzeba zwrócić także uwagę na jakość połączeń śrubowych i zaciskowych przewodów elektrycznych.

 

Oczyszczenie lamelek

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie stanu oraz wyczyszczenie lamelek wymiennika na jednostce zewnętrznej. W tym celu konieczne jest usunięcie osadu, kurzu, liści lub innych zabrudzeń za pomocą wilgotnej szmatki, pędzla bądź sprężonego powietrza. Pozwoli to na skuteczne odprowadzanie wody, zmniejszając ryzyko zamarznięcia urządzenia.

 

Poszukiwanie wycieków

Przygotowanie pompy ciepła przed zimą obejmuje kontrolę ewentualnych wycieków. Na części hydraulicznej i freonowej należy poszukiwać zarówno aktualnego wypływu cieczy, jak i zacieków mogących świadczyć o wystąpieniu nieszczelności w przeszłości. W razie potrzeby konieczne może okazać się dokręcenie śrubunków na połączeniach, które mogły poluzować się w trakcie pracy.

 

Serwis filtrów i pomp

Ostatnim, ale nie mniej ważnym zadaniem jest serwis filtrów i pomp. Należy wyczyścić wszystkie filtry obecne w układzie hydraulicznym, na których mógł zgromadzić się osad. Taki nalot może bowiem ograniczać przepływ wody, negatywnie wpływając na ogólną wydajność instalacji. Istotne jest również skontrolowanie pomp obiegowych w układzie centralnego ogrzewania. Jest to szczególnie ważne w przypadku ich sezonowej eksploatacji oraz twardej wody w układzie. Czynniki te mogą doprowadzić do zastania elementów, skutkującego niekiedy spaleniem wirników pompy.

 

Przygotowanie pompy ciepła do sezonu grzewczego to czynność, która nie zajmuje szczególnie wiele czasu. Zarazem ma ona niebagatelny wpływ na wydajność i bezawaryjność urządzenia, pozwalając czerpać maksymalne korzyści z posiadanej instalacji.

Previous reading
Jak przygotować pompę ciepła do sezonu grzewczego?
Next reading
Serwisowanie pomp ciepła – jak często? na czym polega?